Blog

Utbilda dig till fotograf

Den som vill bli fotograf och tänker sig göra en karriär inom branschen har många olika utbildningar att välja mellan. Olika folkhögskolor kan vara en bra väg att hitta en lämplig fotografutbildning. Det finns en ett stort kursutbud online, där man träffas enstaka gånger och utför olika examensprov. Det finns inte en väg som är den “rätta” utan var och en får hitta den väg som passar just för en enskilda individen.

Den som vill bli fotograf

Precis som i många andra branscher genomgår fotograf- och bildbranschen ständigt förändringar. Det som gällde igår gäller inte alltid idag: Bildkommunikation är dock i sin minsta kärna relativt oförändrad och att kunna grunderna är en förutsättning oavsett vilken teknik man som fotograf senare kommer att använda. Det som traditionellt sett innan ansetts tillhöra fotografens uppgifter, har med tiden förändrats, och idag ingår också bildbehandling och helt andra krav på visuell kommunikation. För barn och ungdomar som redan i unga år vet vad det de vill bli är det bra med en tjänst som läxhjälp för att förverkliga sina drömmar.

Entreprenör

Fotografi är både ett brett begrepp och en nästan oöverskådlig bransch idag. Som fotograf får man vänta sig att arbeta med väldigt många olika sysslor. Under studietiden som fotograf är det bra att skapa sig ett nätverk och en plattform att börja sitt arbete på efteråt. Det digitala samhället är i ständigt behov av bilder och möjligheterna är närmast oändliga. Förutom rena fotograf-kunskaper är det viktigt att man lär sig förstå hur man bearbetar bilderna efteråt och vilken skillnaden är för publicering på olika plattformar. Som fotograf kan det även vara bra att veta hur man startar en egen firma, och allt som behövs för ett entreprenörskap.

Arbetsuppgifter

En kamera är i första hand ett verktyg för att berätta eller förmedla en viss känsla. Det kan även handla om reklam eller att dokumentera ett förlopp. Förutom de rent tekniska kunskaperna som krävs av en fotograf är kunskap om bildkomposition och ljus två viktiga grundpelare som det gäller att ha full koll på. Inom fotografyrket finns en mängd olika förgreningar såsom mode-, porträtt-, reportage-, och pressfotografering, för att nämna några. De flesta fotografer arbetar dock frilans och säljer sitt bildmaterial till olika forum, som tidningar och andra företag som i sin tur säljer bilderna. Som fotograf måste man veta vad som gäller vid upphovsrättsskyddat material och vilka regler som gäller vid publicering. Det är även bra att ha en bra social kompetens för att kunna komma människor nära, speciellt gäller det om man vill arbeta främst med porträtt. Som dokumentärfotograf kan man specialisera sig på ett favoritområde. Om man gillar att resa och vandra i olika naturområden, kan man skapa en blogg och den vägen publicera sina bilder.

appdev