Blog

Vad är abstrakta fotografier?

Vi har hittills kikat på svartvita fotografier samt lärt oss lite mer om porträttfotografering. Nu har turen kommit till abstrakta fotografier. Vad är det egentligen? Och hur kan du lära dig att fotografera abstrakt fotokonst?

Precis som vad gäller abstrakt konst så handlar abstrakt fotografering om att bilden i sig inte direkt porträtter den verkligheten du ser framför dig just nu. Fotografen har istället kanske valt att lyfta ut ett noga utvalt snitt av en bild som då får representera exempelvis ett större sammanhang, någon form av mystik eller känsla. Ofta kan det även handla om rena förvrängningar, exempelvis äppelkart, ananasbitar eller någon annan frukt som porträtterats ur groteska eller sublima perspektiv och flirtar med vårt allra mest undermedvetna.

Dagens moderna bildhanteringsteknik har även medfört visst uppsving för surrealismen. Kika exempelvis på den här bilden från New York Times. Vad är det egentligen som försiggår och vad föreställer den? Här tål det återigen att betonas att det inte finns någon objektiv sanning utan var och en av oss tolkar bildens signalelement på olika vis. Bilden ovan är bara ett av många exempel. Vi ser även mycket digital bildeditering där de abstrakta fotografierna innehåller inslag av externa element och objekt som retuscheras in i bilden. Då kan det t.ex. handla om att bygga upp olika former av surrealistiska sagovärldar eller skrämmande framtidsscenarios utan tydlig riktning, men vi ser även ofta mycket vackra illustrationer byggda enbart på mikroskopiska partiklar av vår värld. Är du nyfiken på att utveckla ditt eget abstrakta skapande åt det mer surrealistiska hållet torde Salvador Dalis etsningar vara ett intressant nästa steg på färden. Kika gärna på hans legendariska skapelser och inspireras att fånga någonting nytt på linsen!

appdev